Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 6800 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o „Artykułach na Medal” (uchylony)

Art. 1.

„Artykuły na Medal” to materiały szczególnie wyróżniające się swoim poziomem, opublikowane w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Materiał, aby przyznano mu tytuł „Artykułu na Medal”, musi otrzymać co najmniej 10 serc oraz zostać zaakceptowany przez właściwego członka Rady Ministrów, po uprzednim zaopiniowaniu w trybie i na zasadach określonych zarządzeniem.

Art. 3.

Niezwłocznie po akceptacji właściwy członek Rady Ministrów przyznaje autorowi materiału nagrodę pieniężną, o której mowa w odrębnych przepisach prawa.

Art. 4.

Materiał będący „Artykułem na Medal” zostaje wyróżniony w odpowiedniej rubryce w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji.

Art. 5.

  1. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o Artykułach na Medal z dnia 6 marca 2013 r.
  2. Rozporządzenie stosuje się także do materiałów opublikowanych w okresie 60 dni poprzedzających dzień wejścia rozporządzenia w życie.
  3. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie od jednego do siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Avril diuk von Levengothon,
Podkanclerzy.

(—) Ryszard v-hr. Paczenko,
Podkanclerzy.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny