Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6822 [X]

Grodzisk, dnia 17 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1.

W § 6 ust. 1, § 10 ust. 2 oraz § 12 poz. 4 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2014 r. słowa „Minister Poczt i Telegrafów” zastępuje się słowami „Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego”.

§ 2.

W § 12 poz. 3 powołanego zarządzenia słowa „Kanclerz (Podkanclerzy), Minister Poczt i Telegrafów” zastępuje się słowami „wszyscy członkowie Rady Ministrów”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Avril diuk von Levengothon,
Podkanclerzy.

(—) Ryszard v-hr. Paczenko,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny