Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6823 [X]

Grodzisk, dnia 17 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 14 sierpnia 2014 r. zastępuje się słowa „Minister Poczt i Telegrafów” słowami „Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego”; tytuł zarządzenia zmienia się odpowiednio.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Gauleiter bnt Kakulski,
Minister Propagandy i Oświecenia Publicznego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny