Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6827 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 sierpnia 2014 r.

Uchwała Zgromadzenia Elektorów

w sprawie wyboru Króla Teutonii

Na podstawie art. 12 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 r. Zgromadzenie Elektorów wybiera Mateusza W. barona Teutończyka z Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego na Króla Teutonii.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Przewodnicząca Zgromadzenia Elektorów.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny