Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 6836 [X]

Grodzisk, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczków obiegowych

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję po 300 egzemplarzy znaczków obiegowych „Radio Sarmacja”, o nominale 100 lt. Wzory znaczków określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2014 r., g. 20.00.

(—) Avril diuk von Levengothon,
Podkanclerzy.

(—) Ryszard v-hr. Paczenko,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny