Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6839 [X]

Grodzisk, dnia 21 sierpnia 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania redaktora GiSlettera (uchylony)

1.

Powołuję Pana Ma Hi na stanowisko  Redaktora GiSlettera w Gellonii i Starosarmacji.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny