Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 685 [X]

Grodzisk, dnia 19 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 19 września 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Szymon \"Silent Man\" Nowicki
Data i miejsce urodzenia: 04.06.1991 Bydgoszcz
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-05 (287)
Identyfikator: A5787

Wasza Wysokość!
Niedawno miałem dość Wielkiego Księstwa Sarmacji z różnych
przyczyn, nie ukrywam, że postawa niektórych dawnych
mieszkańców Marchii Teutońskiej przyczyniła się do tego.
Dopiero parę dni temu zdałem sobie sprawę, że jednak szkoda
byłoby uciec z tak wspaniałej v-rzeczywistości z powodu paru
dzieciaków. Ponad to niedawno zainteresowałem się Polską
Polityką, a Księstwo Sarmacji ma jest pod tym względem bardzo
do Polski Podobne. Z racji na mój wiek, w rzeczywistości nie
mogę się zająć polityką, a od tego samego tyle, że w
v-świecie dzieli mnie tylko utracone obywatelstwo. Z tych
paru przyczyn składam przed Księciem Sarmacji jak i przed
całym narodem zamieszkującym ten v-kraj wniosek o
obywatelstwo Sarmackie. Mam tylko nadzieję, że zostanie on
przyjęty.

Szymon Nowicki

Adres IP: 87.206.227.210
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny