Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 6850 [X]

Srebrny Róg, dnia 24 sierpnia 2014 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2014

o językach urzędowych (uchylony)

(Ustawa uchylona na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Art. 1. [Języki urzędowe]

 1. Językami urzędowymi Królestwa Teutonii są język polski oraz język teutoński.
 2. Akty prawne i dokumenty urzędowe są obowiązkowo sporządzane i publikowane w języku polskim.

Art. 2. [Dwujęzyczne nazewnictwo]

 1. Władze Królestwa Teutonii dbają o popularyzację języka teutońskiego w szczególności poprzez stosowanie dwujęzycznego nazewnictwa w miejscach publicznych.
 2. Stosowanie dwujęzycznego nazewnictwa (używanie obydwu jezyków urzędowych) jest szczególnie zalecane w następujących dziedzinach:
  1. nazwy działów na stronie i forum Królestwa Teutonii,
  2. imiona i nazwiska,
  3. nazwy urzędów, stanowisk i funkcji publicznych,
  4. tytuły i nazwy odznaczeń.

Art. 3. [Konsylium Języka Teutońskiego]

 1. Normowaniem języka teutońskiego oraz czuwaniem nad jego poprawnością zajmuje się Konsylium Języka Teutońskiego, zwane dalej Konsylium.
 2. Konsylium wydaje opinie we wszelkich sprawach dotyczących używania języka teutońskiego w komunikacji publicznej.
 3. Do zadań Konsylium należą w szczególności:
  1. ustalanie zasad gramatyki, fonetyki, ortografii oraz interpunkcji języka teutońskiego;
  2. upowszechnianie wiedzy o języku teutońskim, jego odmianach i normach oraz proponowanie form językowych odpowiednich w różnych sytuacjach;
  3. rozstrzyganie wątpliwości językowych co do słownictwa, gramatyki, wymowy, ortografii i interpunkcji, a także co do stosowności stylistycznego kształtu wypowiedzi;
  4. poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania języka teutońskiego w różnych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w dyscyplinach nowych (np. w informatyce);
  5. wyrażanie opinii o formie językowej tekstów przeznaczonych do komunikacji publicznej, zwłaszcza w mediach oraz w administracji;
  6. opiniowanie nazw (oraz ich form gramatycznych i ortograficznych) proponowanych dla nowych tytułów, zawodów, towarów i usług;
  7. otaczanie szczególną opieką kultury języka teutońskiego w edukacji nowych mieszkańców.
 4. Na czele Konsylium stoi - powoływany i odwoływany przez Senat - Lord Lingwista, który odpowiada za organizację pracy Konsylium.
 5. Pozostali członkowie Konsylium są powoływani i odwoływani przez Lord Lingwistę.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Tekst ustawy w języku teutońskim

Art. 1. [Úren Ratešpraken]

 1. Úren Ratešpraken ik úrs Kongrak Teutonies iv'erdi úre polniše Šprake ond úre teutoniše Šprake.
 2. Úren Gesetzen ond Afratendokumenten iv'ar gešrifted ond gepubliked in úres polniše Šprake.

Art. 2. [Úren polniš- teutonišen Nenen]

 1. Úren Behorden ik úrs Kongrak Teutonies iv'mahi pupulariš úren teutoniše Šprake, fóral vervaned úrenn polniš- teutonišen Nenen in úrens publikišen Platsen.
 2. Úr Vervani ik úrens polniš- teutonišen Nenen (úr Vervani ik tsvan Ratešpraken) iv'ar empeled foral id:
  1. úrs Neni ik úrens Tálen ik úrs Forum ond úres Vebzáte ik úrs Kongrak Teutonies,
  2. úrs Šrifti ik úrens teutonišen For- ond Nommen ,
  3. úrs Šrifti ik úrens Nenen ik úrens Afraten, Afratenplatsen ond publikišen Funktsionen,
  4. úrs Šrifti ik úrens Titelen ond Nenen ik úrens Orden.

Art. 3. [Úre Natsionale Šprakerate]

 1. Úre Natsionale Šprakerate (vórvát: Šprakerate) iv'šati úren Regulatsion ik úres teutoniše Šprake ond ik úres Rehtšaft.
 2. Úre Šprakerate iv'gebi úrenn Opinien ik al Zahen ik úrs Vervani ik úres teutoniše Šprake id úres publikiše Komunikatsion.
 3. Úre Natsionale Šprakerate iv'hati úrn Reht af:
  1. úrs Šrifti úrenn Rehten ik úres Gramatik, úres Fonetik ond úres Ortografik ik úres teutoniše Šprake;
  2. úr Publiuš-Mahi ik úres Viseni ik úres teutoniše Šprake, orek Deklinatsionen ond Koniugatsionen, ond orek Normen ond úr Empeli ik úrens Formen for úrenn veršidenišen Situatsionen;
  3. úr Bášóši ik úrens šprakišen Vertsváfelhámen ik úrens Špraktálen, úres Gramatik, Fonetik, Ortografik ond Interpunktsik, ond Šóišhát ik úrs Afbó ik úres Zage;
  4. úr Zuhti ik úrens Lozen ik úrs Vervani ik úres teutoniše Šprake nób úrens Berájen ik úres Visenšaft on'Tehnik, vóral ik úrenns nóen Berájen (b. úre Informatik);
  5. úr Opini úre šprakiše Forme ik úrens Teksten for úren publikiše Komunikatsion, vóral for úrenn Medien ond for Vervaltšaft;
  6. úr Opini úrenn Nenen (ond orenk gramatišen ond ortografišen Formen), úre iv'ar geempeled for úrenn nóen Titelen, Berufen, Varen on'Dinsten.
  7. úr Umgebi ik úres Kulture ik úres teutoniše Šprake id úres Edukatsion ik úrens nóen Voneren.
 4. Af úrs Špits ik úres Natsionale Šprakerate úr Lord- Lingújst iv'šteiti. Or iv'ar genominated ond geabnominated ik úrs teutoniš Kong. Úr Lord- Lingújst iv'erdi gegelted for úre Aabát ik úres Šprakerate.
 5. Úren anreden Šprakerateglideren iv'ar genominated ond geabnominated ik úrs Lord- Lingújst.

Art. 4. [Endrehten]

Úre Thinggezetse iv'begin-i-verdi gelt mith úrs Kanttag.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny