Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6881 [X]

Srebrny Róg, dnia 31 sierpnia 2014 r.

Postanowienie Dyrektora Urzędu ds. Biurokratycznych nr 2/2014

o wypłacie nagród w konkursach z okazji koronacji JKW Mateusza Wilhelma

Na podstawie §2. i w związku z §5. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych z dnia 10 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6778) postanawiam, co następuje:

§1.

 1. Ustala się kwotę łączną nagród w konkursach z okazji koronacji Jego Królewskiej Wysokości Mateusza Wilhelma na 52500,00 lt.
 2. Rozdziela się kwotę z pkt 1. w trzech równych częściach między: Konkurs na karykaturę Króla, Konkurs na wiersz pochwalny oraz Konkurs  na opowiadanie koronacyjne.
 3. Przyznaje się nagrody pieniężne w Konkursie na karykaturę Króla:
  1. Aleksandrowi Damianoiwi wicehrabiemu Sedrowskiemu da Firenzie (AE804) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości 10000,00 lt.
  2. Karolinie diuszessie von Lichtenstein (A9001) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości 5000,00 lt.
  3. Vladimirowi hrabiemu Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości 2500,00 lt.
 4. Przyznaje się nagrody pieniężne w Konkursie na wiersz pochwalny:
  1. Vladimirowi hrabiemu Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości 10000,00 lt.
  2. Aleksandrowi Damianoiwi wicehrabiemu Sedrowskiemu da Firenzie (AE804) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości 5000,00 lt.
  3. Markowi markizowi Lipie-Chojnackiemu (A7718) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości 2500,00 lt.
 5. Przyznaje się nagrody pieniężne w Konkursie na opowiadanie koronacyjne:
  1. Vladimirowi hrabiemu Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości 10000,00 lt.
  1. Karolinie diuszessie von Lichtenstein (A9001) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości 5000,00 lt.
  2. Markowi markizowi Lipie-Chojnackiemu (A7718) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości 2500,00 lt.
 6. Ustala się okres wykonania wypłaty należności określonych w pkt 3-5. na trzy dni od wejścia w życie niniejszego postanowienia.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland Heach,
Dyrektor Urzędu ds. Biurokratycznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny