Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6888 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie odwołania niektórych pracowników prowincji (uchylony)

1.

Odwołuję następujące osoby z pełnionych funkcji:

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny