Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6898 [X]

Srebrny Róg, dnia 3 września 2014 r.

Postanowienie Dyrektora Urzędu ds. Biurokratycznych nr 3/2014

o wypłacie wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2014 r. i wynagrodzeń zaległych

Na podstawie Art. 3. Ust. 4. Pkt 1. i Art. 3. Ust. 1. i Ust. 2., z zastrzeżeniem Art. 3. Ust. 3. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2013 o finansach Królestwa Teutonii (Dz. P. poz. 5822) oraz §5. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych (Dz. P. poz. 6778) w związku z §2. Pkt 2. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych (Dz. P. poz. 6778), postanawiam co następuje:

§1.
[Wynagrodzenia za sierpień 2014 r.]

Za miesiąc sierpień:

  1. JKW Mateuszowi Wilhelm (T0008) wypłacić 4.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu Króla Teutonii.
  2. Rihannie wicehrabinie Aureliusz-Sedrowskiej (AE792) wypłacić 4.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu Lorda Koadiutora.
  3. Janowi hrabiemu via Teutończykowi (A7698) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu naczelnika Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu.
  4. Rolandowi baronetowi Heachowi (AF181) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu naczelnika Królewskiego Miasta Złotego Grodu.
  5. Krzysztof kawaler  Kura (AF310) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu naczelnika Ligii Miast Złotego Brzasku.
  6. Sławomirowi wicehrabiemu Chojnackiemu de Ruthowi (T1141) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędów p. o. naczelnika Ligii Miast Staroteutońskich oraz Rektora Teutońskiego Instytutu Historii.

§2.
[Premie przyznane przez urzędników]

Przyznaje się premię Rolandowi baronetowi Heachowi (AF181) w kwocie 4.000,00 lt za ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków słóżbowych.

§3.
[Zaległe wynagrodzenia]

Wypłaca się zaległe wynagrodzenia:

  1. JKW Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) w kwocie 32.000,00 lt, na postawie decyzji administracyjnej z dnia 24 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: ZPT/2014/001a).
  2. Markowi markizowi Lipie-Chojnackiemu (A7718) w kwocie 28.000,00 lt, na postawie decyzji administracyjnej z dnia 24 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: ZPT/2014/002).
  3. Rihannie wicehrabinie Aureliusz-Sedrowskiej (AE792) w kwocie 23.000,00 lt, na postawie decyzji administracyjnej z dnia 24 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: ZPT/2014/003).
  4. Sławomirowi wicehrabiemu Chojnackiemu de Ruthowi (T1141) w kwocie 24.000,00 lt, na postawie decyzji administracyjnej z dnia 24 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: ZPT/2014/004).

§4.
[Przepisy końcowe]

Postanie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Roland Heach,
Dyrektor Urzędu ds. Biurokratycznych.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Lady Koadiutor.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny