Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6899 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 września 2014 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 2/2014

w sprawie zmiany Dyrektora Urzędu do spraw Rozrywki i Sztuki

§1.

Na podstawie §3. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych z dnia 10 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6778):

  1. Odwołuje Brzetyslava Mariana Tereslava von Vincisa (AF655) ze stanowiska Dyrektora Urzędu ds. Rozrywki i Sztuki.
  2. Powołuje Marka diuka Lipę-Chojnackiego (A7718) na stanowisko Dyrektora Urzędu ds. Rozrywki i Sztuki.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Lady Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny