Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 693 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wyniku referendum w sprawie przyjęcia Małej Konstytucji Mandragoratu Wandystanu

§ 1.

W związku z § 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 322 o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dnia 19 września 2006 r. podaję do publicznej wiadomości wynik referendum w sprawie przyjęcia ordynacji (ustawy) konstytucyjnej — Małej Konstytucji Mandragoratu Wandystanu:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 34 (100%).
  2. Liczba oddanych głosów: 16 (47.06%).
  3. Postawione w referendum pytanie: Czy jesteś za przyjęciem Ordynacji konstytucyjnej — Małej Konstytucji Mandragoratu Wandystanu?
  4. Liczba głosów oddanych na opcję TAK: 13 (81.25%).
  5. Liczba głosów oddanych na opcję NIE: 3 (18.75%).

§ 2.

  1. Stwierdzam, iż Ordynacja konstytucyjna — Mała Konstytucja Mandragoratu Wandystanu została przyjęta w referendum.
  2. Stwierdzam, iż utraciła moc Ustawa Konstytucyjna z dnia 21 maja 2006 r. — Konstytucja Mandragoratu Wandystanu.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny