Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 6930 [X]

Grodzisk, dnia 15 września 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę sierpnia 2014 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — inicjatywa MikroLoteria — 30 000 lt otrzymuje instytucja Mikro.

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — Radio Sarmacja — 20 000 lt otrzymuje Jack von Hornik.

§ 3.

Za zajęcie III miejsca — Obchody koronacji króla Teutonii — 10 000 lt otrzymuje Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán

(—) Avril von Levengothon,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny