Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6932 [X]

Grodzisk, dnia 19 września 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zmiany terminów dotyczących wyboru Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

 

§ 1. [Postanowienia ogólne]

W związku z niezgłoszeniem żadnej kandydatury w terminie określonym w postanowieniu Księcia w sprawie zmiany terminów dotyczących wyboru Premiera Gellonii i Starosarmacji z dnia 12 września 2014 r., zmianie ulegają terminy: zgłoszenia kandydatury i głosowania.

§ 2. [Termin zgłoszenia kandydatury]

Kandydaturę na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji zgłosić należy we właściwym wątku na Forum Centralnym, w terminie do czwartku, 25 Września 2014 roku, godziny 21.00.

§ 3. [Termin głosowania]

Głosowanie rozpocznie się w piątek, 26 Września 2014 roku, około godziny 21.00, a zakończy się w poniedziałek, 29 Września 2014 roku, około godziny 21.00.

 

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny