Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 6945 [X]

Grodzisk, dnia 25 września 2014 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesora

§ 1.

Na podstawie Art. 2 ustęp 3 Ustawy sejmu o Trybunale Koronnym w związku z utratą statusu aktywnego obywatela przez Młynka Kawowego (AE461) stwierdza się utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Avril von Levengothon,
v-Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny