Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6960 [X]

Eldorat, dnia 29 września 2014 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Królestwa Sclavinii i niektórych ustaw niższego rzędu

Artykuł 1.

W Konstytucji Królestwa Sclavinii z 18 września 2013 roku zamienia się słowo Królestwo we wszystkich przypadkach na słowo Konsulat w odpowiednich przypadkach.

Artykuł 2.

Ilekroć w prawie sclavińskim mowa jest o Królestwie Sclavinii rozumie się przez to odtąd Konsulat Sclavinii.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Król Sclavinii

(—) Yutte Pónkrokk,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny