Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6961 [X]

Eldorat, dnia 29 września 2014 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Królestwa Sclavinii

Artykuł 1.

Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

W Izbie Obywatelskiej zasiadają rezydenci oraz korespondenci.

Artykuł 2.

Dodaje się artykuł 3a o treści:

 1. Rezydentem staje się obywatel sarmacki, który:
  1. jest aktywny w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji,
  2. mieszka na terenie Królestwa Sclavinii,
  3. przed trzema dniami oświadczył w dziale Królestwa Sclavinii na Forum Centralnym chęć członkostwa w Izbie.
 2. Utrata statusu rezydenta następuje w wyniku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia Królestwa Sclavinii lub nieaktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Artykuł 3.

Dodaje się artykuł 3b o treści:

 1. Korespondentem staje się obywatel sarmacki, który:
  1. jest aktywny w rozumieniu prawa państwowego Księstwa Sarmacji,
  2. posiada obywatelstwo sarmackie co najmniej od roku,
  3. nie był karany sądownie,
  4. nie mieszka na terenie Królestwa Sclavinii,
  5. przed trzema dniami oświadczył w dziale Królestwa Sclavinii na Forum Centralnym chęć członkostwa w Izbie, a oświadczenie to poparło co najmniej trzech rezydentów,
  6. uiścił na rachunek prowincji jednorazową daninę w wysokości ustalonej przez urzędnika właściwego ds. finansów.
 2. Korespondent dysponuje podczas obrad Izby Obywatelskiej głosem o sile mniejszej o połowę od głosu rezydenta.
 3. Utrata statusu korespondenta następuje w wyniku utraty obywatelstwa sarmackiego, nieaktywności w rozumieniu przepisów prawa państwowego Księstwa Sarmacji, wycofania poparcia dla członkostwa przez jednego lub większą liczbę popierających rezydentów lub pozbawienia statusu korespondenta przez Izbę Obywatelską w drodze uchwały.

Artykuł 4.

 1. Dotychczasowi członkowie Izby Obywatelskiej otrzymują status rezydentów.
 2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Król Sclavinii

(—) Yutte Pónkrokk,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny