Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6969 [X]

Grodzisk, dnia 1 października 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wypłaty premii za aktywność na forum (uchylony)

1.

Na mocy Ustawy Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji postanawiam o wypłacie premii w wysokościach podanych poniżej:

 

 1. Rattus Norvegicus-Chojnacki - 5000 lt
 2. Calisto Norvegicus-Chojnacka - 4500 lt
 3. Zbyszko von Thorn-Broniek - 4500 lt
 4. Ryszard Paczenko - 4000 lt
 5. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 2500 lt
 6. Adunaphel Kovall - 2000 lt
 7. Tomasz Ivo Hugo - 2000 lt
 8. Henryk K. Leszczyński - 2000 lt
 9. Krzysztof Czuguł-Chan - 1000 lt
 10. Krzysztof St. M. Kwazi - 500 lt
 11. Karolina von Lichtenstein - 250 lt
 12. Mateusz von Lichtenstein-Iontz - 250 lt
 13. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán - 250 lt
 14. Młynek Kawowy - 250 lt
 15. Krzysztof Kura - 250 lt
 16. Ignacy Chojnacki-Ferski - 250 lt

 

 

 

Rattus Norvegicus-Chojnacki - 5000 lt
Calisto Norvegicus-Chojnacka - 4500 lt
Zbyszko von Thorn-Broniek - 4500 lt
Ryszard Paczenko - 4000 lt
Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov - 2500 lt
Adunaphel Kovall - 2000 lt
Tomasz Ivo Hugo - 2000 lt
Henryk K. Leszczyński - 2000 lt
Krzysztof Czuguł-Chan - 1000 lt
Krzysztof St. M. Kwazi - 500 lt
Karolina von Lichtenstein - 250 lt
Mateusz von Lichtenstein-Iontz - 250 lt
Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán - 250 lt
Młynek Kawowy - 250 lt
Krzysztof Kura - 250 lt
Ignacy Chojnacki-Ferski - 250 lt

2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny