Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6970 [X]

Eldorat, dnia 2 października 2014 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o zmianie ustawy o symbolach

Artykuł 1.

Artykuł 3. ustawy otrzymuje brzmienie:

  1. Barwami Sclavinii są kolory: błękitny oraz biały.
  2. Flagą Sclavinii jest prostokąt w barwie błękitnej, na którym w centrum białe koło i czarna kwiatanga.

Artykuł 2.

Załącznik 3. zamieniony zostaje wg wzoru z załącznika niniejszej ustawy.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK


(—) Yutte Pónkrokk,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny