Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6972 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zmiany Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się Art. 2, ust. 5 w brzmieniu: “Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 10, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni.”.

(—)Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

(—)Rattus Norvegicus-Chojnacki,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny