Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6975 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

 

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:
[Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego]
Calisto Norvegicus-Chojnacką - na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego;
Ryszarda Paczenko - na urząd Sekretarza ds. Przyrody.
[Ministerstwo Informacji]
Laurencjusza Ma Hi von Vincis-Kazakov - na urząd Redaktora GiSlettera.
[Ministerstwo Infrastruktury]
Rattusa Norvegicus-Chojnacki - na urząd Ministra Infrastruktury;
Ryszarda Paczenko - na urząd Sekretarza ds. Tworzenia Skryptów.
[Ministerstwo Sportu]
Rattusa Norvegicus-Chojnacki - na urząd Trenera.
[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych]
Ryszarda Paczenko - na urząd Komendanta Obrony Cywilnej;
Zbyszka von Thorn-Broniek - na urząd Sekretarza Zarządzania Książęcymi Liniami Lotniczymi oraz Portem Lotniczym Grodzisk.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

[Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego]

  1. Calisto Norvegicus-Chojnacką - na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego;
  2. Ryszarda Paczenko - na urząd Sekretarza ds. Przyrody.

[Ministerstwo Informacji]

  1. Laurencjusza Ma Hi von Vincis-Kazakov - na urząd Redaktora GiSlettera.

[Ministerstwo Infrastruktury]

  1. Rattusa Norvegicus-Chojnacki - na urząd Ministra Infrastruktury;
  2. Ryszarda Paczenko - na urząd Sekretarza ds. Tworzenia Skryptów.

[Ministerstwo Sportu]

  1. Rattusa Norvegicus-Chojnacki - na urząd Trenera.

[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych]

  1. Ryszarda Paczenko - na urząd Komendanta Obrony Cywilnej;
  2. Zbyszka von Thorn-Broniek - na urząd Sekretarza Zarządzania Książęcymi Liniami Lotniczymi oraz Portem Lotniczym Grodzisk.

 

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny