Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6995 [X]

Grodzisk, dnia 9 października 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania Wicepremiera (uchylony)

Powierzam Calisto Norvegicus-Chojnackiej, Ministrę Dziedzictwa Narodowego, funkcję Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania kompetencji, obowiązków i zadań Premiera w przypadku ponad 24-godzinnej nieobecności Premiera oraz w zakresie określonym przez Premiera.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny