Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6997 [X]

Grodzisk, dnia 11 października 2014 r.

Postanowienie Wicepremiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania geografa (uchylony)

1.

Powołuję  August I Masełkow na stanowisko Geografa w Gellonii i Starosarmacji.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Wicepremier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny