Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 7 [X]

Grodzisk, dnia 27 lipca 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 5

w sprawie nazw ulic na Dębinie, Stadnicy, Szczytnicy i Ujściu (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Nazwy ulic na Dębinie]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Inżynierska,
 2. Promenada Dębińska,
 3. Skośna,
 4. Grobla,
 5. Sezamkowa,
 6. Widokowa,
 7. Energetyczna,
 8. Szkolna,
 9. Bagienna,
 10. Cukierników.

§ 2. [Nazwy ulic na Stadnicy]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 2 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Most św. Piotra i Pawła,
 2. Most Szlachecki,
 3. Most Sztuki,
 4. Imperialna,
 5. Inkorporacji,
 6. Prawa,
 7. Orla,
 8. Przyszłości,
 9. Zwycięstwa,
 10. 25 Maja,
 11. Zgody,
 12. Strzelców Grodziskich,
 13. Sprawiedliwości,
 14. Wolności,
 15. Patriotyzmu,
 16. Porządku.

§ 3. [Nazwy ulic na Szczytnicy]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 3 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Zamkowa,
 2. Pola Sejmowe,
 3. Podkomorska,
 4. Artura Niemczyka,
 5. Majmonidesa,
 6. Bóżnicza,
 7. Księcia Unisława,
 8. Kahalna,
 9. Nachmana z Bracławia,
 10. Arsenalska,
 11. Lotnicza,
 12. Podchorążych,
 13. Chorążych,
 14. Kozacka,
 15. Czołgowa,
 16. Ułańska,
 17. Żołnierska,
 18. Strzelców Grodziskich,
 19. Husarska,
 20. Hetmańska,
 21. Sztabowa,
 22. Generalska.

§ 4. [Nazwy ulic na Ujściu]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 4 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Piaskowa,
 2. Miryjska,
 3. Wesoła,
 4. Sarmacka,
 5. Dobra,
 6. Miła,
 7. Jasna.

§ 5. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny