Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 7005 [X]

Grodzisk, dnia 19 października 2014 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie odwołania i powołania prefekta

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o prefektach, działając na wniosek Prefekta Generalnego, odwołuję Tomasza bar. Liberi ze stanowiska prefekta.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o prefektach, działając na wniosek Prefekta Generalnego, powołuję JKW Mateusza bar. Wilhelma na stanowisko prefekta.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny