Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7012 [X]

Srebrny Róg, dnia 20 października 2014 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 3/2014

w sprawie odwołania Dyrektora Urzędu do spraw Rozrywki i Sztuki

§1.

Na podstawie §3. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych z dnia 10 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6778) odwołuję Marka diuka Lipę-Chojnackiego (A7718) ze stanowiska Dyrektora Urzędu ds. Rozrywki i Sztuki.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Lady Koadiutor.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny