Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7013 [X]

Srebrny Róg, dnia 20 października 2014 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 4/2014

w sprawie zmiany Dyrektora Urzędu do spraw Biurokratycznych

§1.

Na podstawie §3. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych z dnia 10 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6778):

  1. Stwierdzam opróżniene stanowiska Dyrektora Urzędu ds. Biurokratycznych z powodu opuszczenia Księstwa Sarmacji przez Rolanda Heacha (AF181).
  2. Powołuje Marka diuka Lipę-Chojnackiego (A7718) na stanowisko Dyrektora Urzędu ds. Biurokratycznych.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Lady Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny