Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7014 [X]

Grodzisk, dnia 23 października 2014 r.

Postanowienie wicepremiera

w sprawie powołania pracowników prowincji (uchylony)

Art. 1.

Powołuję:

Art. 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Wicepremier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny