Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 7023 [X]

Eldorat, dnia 26 października 2014 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o zmianie ustawy o skarbie

Artykuł 1.

W artykule 1. dodaje się ustęp 4 o treści: Skarbnik pełni obowiązki poborcy w rozumieniu prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2.

Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące podatki:

  1. podatek od zakupu posiłku: 10%,
  2. podatek od nieaktywności na forum Sclavinii, pobierany od osób niewypowiadających się przynajmniej raz w miesiącu: 10% środków posiadanych w dniu poboru podatku,
  3. podatek od nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Izby Obywatelskiej, pobierany od członków Izby Obywatelskiej, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu: 5000 libertów od nieobecności.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Yutte Pónkrokk,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny