Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 7024 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wpłaty na Fundusz Pracy

§ 1.

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów przekazuje ze swojego rachunku głównego 132 000,00 libertów w celu finansowania sprzedaży pracy.

§ 2.

Na podstawie § 4 ust. 3 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów Rada Ministrów uchwala wpłatę powołanej kwoty na Fundusz Pracy w dniu 27 października 2014 r. o godzinie 21.00.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Kanclerz.
(—) Avril diuk Levengothon,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny