Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 7025 [X]

Grodzisk, dnia 28 października 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawia nadania wsi lennych i nobilitacji

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji naszych urodzin, nadajemy:

po 1 wsi lennej:

Każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji, który posiadał obywatelstwo co najmniej przez jeden dzień w okresie od 20 października do 2 listopada br. i nie utracił go w wyniku zrzeczenia, oświadczenia o opuszczenia Księstwa lub złamania przysięgi obywatelskiej, lecz nie udało się jemu przybyć na uroczystość urodzinową, która odbywała się na sarmackim kanale IRC.

po 2 wsie lenne:

Każdemu obywatelowi Księstwa Sarmacji, który spełnił warunek obywatelstwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, i udało się jemu przybyć na uroczystość urodzinową, która odbywała się na sarmackim kanale IRC.

po 3 wsie lenne:

 1. Karolinie von Lichtenstein (A9001),
 2. Jackowi von Horn (AE544).

 

W związku z powyższymi nadaniami, Patryk Labacki został zaliczony w poczet szlachty i wyniesiony do godności kawalera.

W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:

 1. Michał Bryennios otrzymuje tytuł baroneta,
 2. Krzysztof Kura otrzymuje tytuł baroneta,
 3. Ivan Dymitr von Vincis-Kazakovi otrzymuje tytuł baroneta,
 4. Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza otrzymuje tytuł wicehrabiego,
 5. Dean Felimi-Liderski otrzymuje tytuł wicehrabiego,
 6. Misza Korab-Kaku otrzymuje tytuł wicehrabiego,
 7. Karol Khartoum otrzymuje tytuł wicehrabiego.

W związku z powyższymi nadaniami:

 1. Simon Peter Liberi otrzymuje tytuł arystokratyczny markiza,
 2. Jack von Horn otrzymuje tytuł arystokratyczny markiza,
 3. Henryk K. Leszczyński otrzymuje tytuł arystokratyczny diuka,
 4. Markowi Lipie-Chojnackiemu obok tytułu diuka przynależy tytuł barona,
 5. Michaelowi von Lichtenstein obok tytułu diuka przynależy tytuł wicehrabiego.

Postanowienie jest skuteczne z dniem 3 listopada 2014 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny