Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 7029 [X]

Grodzisk, dnia 1 listopada 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 70 egzemplarzy znaczka „Leblandia”, o nominale 4995 lt. Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r., g. 21.00.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny