Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 7038 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 60 egzemplarzy znaczka „Miesiąc Gellonii”, o nominale 400 lt. Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

Obrazek

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2014 r., g. 21.00.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny