Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7058 [X]

Grodzisk, dnia 14 listopada 2014 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie Walnym (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie konstytucyjnej o Sejmie Walnym z dnia 14 maja 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. W art. 8 ust. 1 słowa "zrzeszonych w stronnictwach politycznych" zastępuje się słowami "głosujących indywidualnie".
  2. W art. 11 ust. 1 słowa "utraci moc po upływie sześciu miesięcy" zastępuje się słowami "utraci moc 30 listopada 2014 r.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny