Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7074 [X]

Grodzisk, dnia 21 listopada 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie odwołania członków Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

W związku z brakiem aktywności odwołuję:

  1. Augusta I Masełkow z funkcji Geografa w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego,
  2. Ryszarda Paczenko z funkcji Sekretarza ds. Przyrody, Sekretarza ds. Tworzenia Skryptów oraz Komendanta Obrony Cywilnej.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny