Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7076 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zmiany Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się Art. 8, ust. 3 w brzmieniu: "Prawo wypowiedzi posiadają także osoby nie będące w Rejestrze Obywateli, ale zamieszkujące obszar Gellonii i Starosarmacji.".
  2. Dotychczasowy Art. 8, ust. 3 zamienia się na Art. 8, ust. 4.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny