Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 7079 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania wsi lennych i nobilitacji

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

Z okazji Pierwszej Rocznicy Koronacji, za aktywność oraz całą działalność w Księstwie Sarmacji, w ramach podziękowania i chcąc wynagrodzić każdy trud włożony w to, aby nasze wspólne Księstwo wciąż żyło i się rozwijało:

 1. Po 1 wsi lennej otrzymują:
  1. Simon Peter Liberi (A5787),
  2. Defloriusz Dyman Wander (A0441),
  3. Jeremiasz Winchester (AD942),
  4. Ławica Żubrów (AC054);
 2. Po 2 wsie lenne otrzymują:
  1. Teodozjusz Arped (A7970),
  2. Tytus Aureliusz-Chojnacki (AF205),
  3. Leszek Chojnacki de Ruth (T1102),
  4. Adunaphel Kovall (AE913),
  5. Michael von Vincis-d’Agnou (AF720),
  6. Wojciech Wiśnicki (AE689),
  7. Li Xianfeng (AE563);
 3. Po 3 wsie lenne otrzymują:
  1. Julian Fer (AF827),
  2. Misza Korab-Kaku (AF253),
  3. Mateusz Korecki (AE906),
  4. Rozkocjusz Aleksander Piriczewski (A9086),
  5. John Rasmusen (AE569),
  6. Jan via Teutończyk (A7698);
 4. Po 4 wsie lenne otrzymują:
  1. Paulus Buddus (AF091),
  2. Adam Jerzy Cartonwhisky (AF793),
  3. Dean Felimi-Liderski (AE494),
  4. Fryderyk von Hohenzollern (AE372),
  5. Krzysztof Hans van der Ice (AB726),
  6. Marian Krzywonos (AF771),
  7. Tomasz Liberi (AF039),
  8. Daniel Łukasz (A8208),
  9. Mikołaj Torped (A5781),
  10. Wincenty Wałachowski (AE854),
  11. Piotr Xiński (AF824);
 5. Po 5 wsi lennych otrzymują:
  1. Beznadziej Angloviasty (AF462),
  2. Jakubbu Ashikaga (AF363),
  3. Ignacy Chojnacki (T1167),
  4. Gauleiter Kakulski (AC718),
  5. Mateusz von Lichtenstein-Iontz (A9149),
  6. Marek Lipa-Chojnacki (A7718),
  7. Remigiusz Lwowski (AF820),
  8. Martin Schlesinger-Asketil (AF354),
  9. Aleksander Damian Sedrowski (AE804),
  10. Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov (AF299),
  11. Mateusz Wilhelm (T0008);
 6. Po 6 wsi lennych otrzymują:
  1. Sławomir Chojnacki de Ruth (T1141)
  2. Młynek Kawowy (AE461)
  3. Krzysztof Kura (AF310)
  4. Henryk K. Leszczyński (A7599)
  5. Ryszard Paczenko (AE855)
  6. Yutte Pónkrokk (AF687)
  7. Zbyszko von Thorn-Broniek (A1070)
  8. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov (AF766);
 7. Po 7 wsi lennych otrzymują:
  1. Markus Arped (AE336),
  2. Siergiusz Asketil (AF170),
  3. Rihanna Aureliusz-Sedrowska (AE792),
  4. Michał Bryennios (AF632),
  5. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán (AD867);
 8. Po 8 wsi lennych:
  1. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782),
  2. Jack von Horn (AE544),
  3. Avril von Levengothon (A7169),
  4. Calisto Norvegicus-Chojnacka (A5673),
  5. Helwetyk Romański (A0001);
 9. Po 9 wsi lennych:
  1. Krzysztof St. M. Kwazi (T0005),
  2. Karolina von Lichtenstein (A9001),
  3. Rattus Norvegicus-Chojnacki (AC474);
 10. W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet szlachty i wyniesione do godności kawalera:
  1. Adam Jerzy Cartonwhisky,
  2. Julian Fer,
  3. Adunaphel Kovall,
  4. Marian Krzywonos,
  5. Remigiusz Lwowski,
  6. Michael von Vincis-d’Agnou,
  7. Piotr Xiński;
 11. W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet szlachty i wyniesione do godności baroneta:
  1. Siergiusz Asketil,
  2. Yutte Pónkrokk,
  3. Martin Schlesinger-Asketil,
  4. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov;
 12. W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:
  1. Jakubbu Ashikaga otrzymuje tytuł baroneta
  2. Krzysztof Hans van der Ice otrzymuje tytuł baroneta,
  3. Mateusz Korecki otrzymuje tytuł baroneta,
  4. Wincenty Wałachowski otrzymuje tytuł baroneta,
  5. Beznadziej Angloviasty otrzymuje tytuł barona,
  6. Michał Bryennios otrzymuje tytuł barona,
  7. Gauleiter Kakulski otrzymuje tytuł barona,
  8. Krzysztof Kura otrzymuje tytuł barona,
  9. Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov otrzymuje tytuł barona,
  10. Tytus Aureliusz-Chojnacki otrzymuje tytuł wicehrabiego,
  11. Tomasz Liberi otrzymuje tytuł wicehrabiego,
  12. Rozkocjusz Aleksander Piriczewski otrzymuje tytuł wicehrabiego,
  13. Mateusz Wilhelm otrzymuje tytuł wicehrabiego;
 13. W związku z powyższymi nadaniami, Ryszard Paczenko został zaliczony w poczet arystokracji i wyniesiony do godności hrabiego.
 14. W związku z powyższymi nadaniami, Markus Arped otrzymuje tytuł arystokratyczny markiza.
 15. W związku z powyższymi nadaniami, Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán otrzymuje tytuł arystokratyczny markiza.
 16. W związku z powyższymi nadaniami, Mateusz von Lichtenstein-Iontz otrzymuje tytuł arystokratyczny markiza.
 17. W związku z powyższymi nadaniami, Jan via Teutończyk otrzymuje tytuł arystokratyczny markiza.
 18. W związku z powyższymi nadaniami Henrykowi K. Leszczyńskiemu obok tytułu diuka przynależy tytuł barona.
 19. W związku z powyższymi nadaniami Avrilowi von Levengothonowi obok tytułu diuka przynależy tytuł barona.
 20. W związku z powyższymi nadaniami JKW Danielowi Łukaszowi obok tytułu księcia-seniora przynależy tytuł wicehrabiego.
 21. W związku z powyższymi nadaniami Zbyszkowi von Thorn-Brońkowi obok tytułu diuka przynależy tytuł wicehrabiego.
 22. W związku z powyższymi nadaniami Krzysztofowi Czuguł-Chanowi obok tytułu diuka przynależy tytuł hrabiego.
 23. W związku z powyższymi nadaniami Krzysztofowi St. M. Kwaziemu obok tytułu diuka przynależy tytuł hrabiego.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny