Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 7080 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2014 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji asesorów

§ 1.

Na podstawie Art. 2 ustęp 3 Ustawy sejmu o Trybunale Koronnym, w związku z utratą statusu aktywnego obywatela, stwierdza się utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego przez Młynka Kawowego (AE461) oraz Ryszarda Paczenkę (AE855).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Kwazi,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny