Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 711 [X]

Grodzisk, dnia 1 października 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Wsi Stiepanowki (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 3 Statutu Wsi Stiepanowki z dnia 1 września 2006 r. oraz art. 3 Dekretu o wyborze Burmistrza Miasta Koronnego Soli z dnia 14 stycznia 2005 r. (§ 3 Przepisów wprowadzających Statut Wsi Stiepanowki), w związku z upływem kadencji Pana Jakuba kaw. Kaczyńskiego w dniu 1 października 2006 r., zarządzam wybór Sołtysa Wsi Stiepanowki.

§ 2.

Wybór zostanie przeprowadzony według następującego kalendarza:

  1. 4-8 października 2006 r.: zgłaszanie kandydatur,
  2. 11-15 października 2006 r.: oddawanie głosów.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny