Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 7110 [X]

Grodzisk, dnia 5 grudnia 2014 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie odwołania i powołania prefekta

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r., stwierdzam utratę statusu aktywnego obywatela przez Mateusza Koreckiego, a zarazem utratę przez niego urzędu Podprefekta Generalnego, jak i prefekta.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o prefektach, działając na wniosek Prefekta Generalnego, powołuję Michała Bryenniosa na stanowisko prefekta, i powierzam mu funkcję Podprefekta Generalnego.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny