Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7111 [X]

Srebrny Róg, dnia 6 grudnia 2014 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 5/2014

w sprawie utworzenia Teutońskiego Centrum Innowacji

Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku z Edyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1

Tworzy się nowy urząd - Teutońskie Centrum Innowacji.

§2

Zadaniami Teutońskiego Centrum Innowacji są:
1) Wspieranie mieszkańców w zakresie dotacji nowych przedsięwzięć, które promują Królestwo Teutonii.
2) Wsparcie mieszkańców Teutonii poprzez pomoc w znalezieniu pracy lub zajęcia na terenie Księstwa Sarmacji, ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Teutonii.
3) Wsparcie nowych mieszkańców Teutoni zasiłkami pieniężnymi i poradami oraz poszukiwaniem atrakcyjnych ofert pracy.

§3

W Teutońskim Centrum Innowacji zatrudniani są obywatele teutońscy na stanowiskach:
a) urzędnik ds. dotacji.
b) urzędnik ds. pracy,

§4

Zadaniami urzędnika ds. pracy są:
1) Wyszukiwanie ofert pracy dla mieszkańców Teutonii,
2) Tworzenie wykazu wolnych stanowisk dla mieszkańców Teutonii,
3) Kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz osobami poszukującymi pracę,
4) Przyjmowanie wniosków o zasiłek dla nowych mieszkańców,
5) Wypłacanie zasiłków dla nowych mieszkańców.

§5

Zadaniami urzędnika ds. dotacji są:
1) Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie dotacji,
2) Wydawanie decyzji w porozumieniu z Lordem Koadiutorem i Królem Teutoni w sprawie przyznania dotacji,
3) Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje,
4) Współpraca z mieszkańcami, którzy mają innowacyjne pomysły oraz wsparcie ich specjalnymi dotacjami.

§6

 1. Teutońskim Centrum Innowacji zarządza dyrektor, który podlega dyrektorowi Urzędu ds. Biurokratycznych lub - w przypadku braku tego dyrektora - bezpośrednio Lordowi Koadiutorowi lub - w przypadku braku Lorda Koadiutora - Królowi Teutonii.
 2. Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacji wybiera Lord Koadiutor. Zasady i kryteria naboru określa w specjalnym ogłoszeniu na forum centralnym.
 3. Do zadań Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacji należą:
  - współpraca z dyrektorem Urzędu ds. biurokratycznych,
  - kompletowanie i nadzór nad kadrą,
  - w przypadku braku urzędników, dyrektor osobiście wykonuje ich zadania.

§7

 1. Urzędnikiem Teutońskiego Centrum Innowacyjnego może zostać każdy obywatel teutoński.
 2. Limity w zatrudnieniu urzędników są następujące:
  - urzędnik ds. pracy – 2 osoby,
  - urzędnik ds. dotacji – 1 osoba.
 3. Nabór i jego zasady określa dyrektor w swoim ogłoszeniu na forum centralnym.
 4. Dopuszcza się możliwość łączenia stanowisk w przypadku braku kadry.

§8

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Lady Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny