Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskowePostanowienia Księcia, poz. 7114 [X]

Unisławów, dnia 7 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie

o mobilizacji powszechnej

Jego Książęca Mość zarządził
MOBILIZACJĘ POWSZECHNĄ

Działając w porozumieniu z Radą Ministrów Księstwa Sarmacji
zarządzam, jak następuje:

  1. Powołuję do czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy Książęcych Sił Zbrojnych.
  2. Wszyscy żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych są obowiązani zameldować się niezwłocznie, nie później niż do środy, 10 grudnia 2014 r., godziny 22.00, w wyznaczonym do tego dziale Książęcych Sił Zbrojnych: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=396&t=15070.
  3. W wyznaczonym wyżej terminie i w podanym wyżej miejscu mogą zgłosić się również ochotnicy niebędący żołnierzami lub żołnierzami rezerwy Książęcych Sił Zbrojnych.
  4. Winni niezgłoszenia się do czynnej służby wojskowej w myśl niniejszego obwieszczenia będą podlegali karze degradacji przewidzianej w Regulaminie Dyscyplinarnym KSZ.

(—) gen. bryg. Jack mar. von Horn,
Hetman Wielki Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny