Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 7128 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę listopada 2014 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — inicjatywa Portrety Jego Książęcej Mości Tomasza Iva Huga — 30 000 lt otrzymuje Calisto Norvegicus-Chojnacka.

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — inicjatywa Ciepłe i Puchate — 20 000 lt otrzymuje Rattus Norvegicus-Chojnacki.

§ 3.

Za zajęcie III miejsca — inicjatywa Bal z okazji powstania i spalenia Gellonii — 10 000 lt otrzymuje Gellonia i Starosarmacja.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny