Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 7132 [X]

Grodzisk, dnia 14 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wycofania uznania państwowości Królestwa Scholandii

Na podstawie Rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r. Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów, w imieniu Księstwa Sarmacji, wycofuje uznanie państwowości Królestwa Scholandii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
Wykaz mikronacji, których państwowość
jest uznawana przez Księstwo Sarmacji

 1. Królestwo Agurii
 2. Federacja Al Rajn
 3. Monarchia Austro-Węgierska
 4. Republika Bialeńska
 5. Królestwo Dreamlandu
 6. Królestwo Hasselandu
 7. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
 8. Królestwo Zjednoczonych Niderlandów
 9. Królestwo Nordii
 10. Państwo Kościelne Rotria
 11. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 12. Królestwo Skarlandu
 13. Królestwo Surmeńskie
 14. Trizondal
 15. Mandragorat Wandystanu
 16. Republika Palmowa

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Kanclerz

(—) Avril diuk von Levengothon,
Podkanclerzy

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny