Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7137 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zmiany Ustaw Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 17 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 17. zamienia się na następującą treść: "1. Ordery i odznaczenia oraz sposób ich nadawania precyzuje odrębna Ustawa o orderach i odznaczeniach.".

Art. 2.

W Ustawie Gellonii i Starosarmacji o odznakach za aktywne działanie na rzecz prowincji z dnia 16 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 5. przyjmuje numer 6.
  2. Dodaje się Art. 5 w brzmieniu:

"Art. 5 [wartość odznak]

1. Każdy stopień odznaki zostaje punktowany następująco:
a) stopień 1 - 3 punkty
b) stopień 2 - 2 punkty
c) stopień 3 - 1 punkt
2. Punktacja zostaje dodana do wartości zebranych odznaczeń z Ustawy o Orderach i odznaczeniach i przyczynia się do możliwości zostania uhonorowanym orderem.

1. Każdy stopień odznaki zostaje punktowany następująco:
a) stopień 1 - 3 punkty
b) stopień 2 - 2 punkty
c) stopień 3 - 1 punkt
2. Punktacja zostaje dodana do wartości zebranych odznaczeń z Ustawy o Orderach i odznaczeniach i przyczynia się do możliwości zostania uhonorowanym orderem.".

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

(—) Rattus Norvegicus-Chojnacki,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacjii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny