Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 7152 [X]

Grodzisk, dnia 23 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 70 egzemplarzy znaczka „TIH Mikołaj”, o nominale 1000 lt. Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 grudnia 2014 r., g. 21.00.

(—) Avril von Levengothon,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny