Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2014, poz. 7172 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Rady Ministrów

Na podstawie art. 30 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, na wniosek Kanclerza, powołuję w skład Rady Ministrów:

  1. Zbyszka diuka von Thorn-Brońka — na urzędy: Podkanclerzego oraz Ministra Estetyki,
  2. Leszka mar. Chojnackiego de Ruth — na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego,
  3. Markusa mar. Arpeda — na urząd Ministra Samorządu Terytorialnegoh,
  4. Krzysztofa bar. Kuręna urząd Ministra Spraw Wewnętrznych,
  5. Siergiusza bnt. Asketilana urząd Ministra Spraw Zagranicznych,
  6. JKW Helwetyka Romańskiegona urząd Ministra Stanu.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny