Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 718 [X]

Grodzisk, dnia 5 października 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie mianowania Burmistrza Miasta Koronnego Soli (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 4 Statutu Miasta Koronnego Soli z dnia 11 grudnia 2005 r. odwołuję Pana MACIEJA KRZEMIŃSKIEGO z urzędu Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

§ 2.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Miasta Koronnego Soli z dnia 11 grudnia 2005 r. mianuję Pana BARTŁOMIEJA mar. STANISZCZAKA na urząd Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny