Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 7192 [X]

Grodzisk, dnia 9 stycznia 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

o zapewnieniu płynności skupu pracy nowych mieszkańców

Art. 1.

W przypadku braku środków na rachunku Funduszu Pracy (G00007), skup pracy mieszkańców zamieszkałych na terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w okresie ostatnich 30 dni jest finansowany z rachunku głównego Rady Ministrów (G00001).

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury.

(—) Wojciech baronet Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny